อื่น ๆ (การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
 
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2565
แบบสรุปคะแนนผลงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 63 คน] เมื่อ 13 ม.ค. 2565
แบบประเมินด้านทักษะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 124 คน] เมื่อ 11 ม.ค. 2565
แบบให้คะแนนผลงาน (ชง./ชก) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 48 คน] เมื่อ 11 ม.ค. 2565
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 87 คน] เมื่อ 20 ม.ค. 2564
ว 5849 แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 64 คน] เมื่อ 20 ม.ค. 2564
ชื่อตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 106 คน] เมื่อ 14 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3