ข้อมูลทั่วไป
     
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
   
 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศจัดตั้งยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  ปัจจุบันเป็น อบต.ขนาดกลาง  โดยตั้งอยู่ที่  246  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านควน  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล   มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง  ประมาณ 10  กิโลเมตร  เนื้อที่ ตำบลบ้านควนมีเนื้อที่ประมาณ  44.73  ตารางกิโลเมตร  หรือ  27,961  ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ  ติดต่อ  ตำบลฉลุง
ทิศใต้    ติดต่อ  ตำบลคลองขุด
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลเกตรี
ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ตำบลเจ๊ะบิลัง  ตำบลควนขัน

ข้อมูลประชากร
  1)   มี  7  หมู่บ้าน   จำนวนหลังคาเรือน  2,674  หลังคาเรือน
  2)   จำนวนประชากรทั้งหมด    10,757  คน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:25 ผู้เขียนโดย admin