ข้อบัญญัติฯประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
 
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2564
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 18 พ.ค. 2564
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2558 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2558 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2558 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2558 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2559 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2559 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2559 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2559 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2560 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2560 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2560 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2560 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ข้อบัญญัติตำบล ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1