ครู ศพด.บ้านกาเดะ
 

 
นางฮาหวา ตะฮาวัน
ครู คศ.2
นางลาติยา มะหมาด
ครู คศ.1
นางสาวฮามีส๊ะ ยาหนา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสริญญา สตอหลง
ผู้ดูแลเด็ก