คณะผู้บริหาร
 
 
นายกูดานัน​ หลังจิ​
นายก อบต.บ้านควน
โทร.089-8706998
นายมานับ​ นาราวัน​
รองนายก​ อบต.บ้าน​ควน​
โทร.088-7892452
นายสุกรี​ กาลีโลน
รองนายก​ อบต.บ้านควน​
โทร.​089-5971143
นายสอาด​ หลังยาหน่าย​
เลขานุการ​ นายกอบต.บ้าน​ควน​
โทร.089-8761478