แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
     
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ประกาศ​องค์​การบริหาร​ส่วนต​ำ​บ​ลบ้าน​ควน​ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี​ (พศ 2561-​2565) เปลี่ยน​แปลง​ครั้งที่ 1 (ฉบับที่ 1/256
   
 

 

ประกาศ​องค์​การบริหาร​ส่วนต​ำ​บ​ลบ้าน​ควน​ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี​ (พศ 2561-​2565)​ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เปลี่ยน​แปลง​ครั้งที่ 1 (ฉบับที่ 1/2565)​

องค์​การบริหาร​ส่วนต​ำ​บ​ลบ้าน​ควน​ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 (ฉบับที่ 1/2656) ​ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โดยผ่านความเห็นชอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อนุมัติและขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)​ ตามเอกสารที่แนบมานี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร รวมเล่ม เปลี่ยนแปลงแผน_180821_152535.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 15:23 ผู้เขียนโดย admin