แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
     
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ประกาศ​องค์​การบริหาร​ส่วนต​ำ​บ​ลบ้าน​ควน​ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี​ (พศ 2561-​2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ฉบับที่ 1/2565)
   
 

 

ประกาศ​องค์​การบริหาร​ส่วนต​ำ​บ​ลบ้าน​ควน​ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี​ (พศ 2561-​2565)​ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ฉบับที่ 1/2565)

องค์​การบริหาร​ส่วนต​ำ​บ​ลบ้าน​ควน​ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ฉบับที่ 1/2565) ​ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โดยผ่านความเห็นชอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อนุมัติและขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)​ ตามเอกสารที่แนบมานี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร รวมเล่ม เพิ่มเติมแผน_180821_152632.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 15:20 ผู้เขียนโดย admin